HUSORDEN

HUSREGLER FOR BEBOERE I NØRRENROGADE 108

1. Porten ud til Nørrebrogade skal altid holdes lukket.

2. Biler må godt holde i gården i forbindelse med af-/pålæsning – men gården må ikke bruges som parkeringsplads.

3. Cykler skal holdes under cykelskur eller lige ved hvis manglende plads. Der må ikke stilles cykler i baggården.

4. Skrald. – Alm. Husholdningsaffald i containere i gården. Storskrald kun i containerne inde i den store gård nede ved Sjællandsgade.

5. Ingen husdyrhold i lejlighederne.

6. Larm i hverdagen må kun ske mellem 8-22.

7. Hvis der skal holdes fest: Giv naboerne besked ved opslag i alle 3 opgange en uge før. Fester må kun finde sted fredag og lørdag.

8. Rygning må ikke forekomme i foreningens fælleslokaler. Desuden er brug af åben ild absolut ikke tilladt på loft og i oplagringsrum.

ORDENSREGLEMENT FOR CHARLOTTEGÅRDEN

1. Gården må benyttes af ejendommenes beboere.

2. Gården er privat og personer, der ikke er bosat eller beskæftiget i en af ejendommene omkring gården, har ikke adgang dertil, medmindre det drejer sig om indbudte gæster.

3. Alle porte og gennemgange skal holdes aflåst således, at kun beboere og erhvervsdrivende i ejendommene har adgang til gården. Porte m.v. må ikke blokeres, og der må ikke sættes noget i klemme for at forhindre lukning. Nøgler må ikke overdrages til udvedkommende.

4. Leg og andre aktiviteter i gården må ikke ved støj eller lignende være til gene for andre beboere.

5. Leg og ophold i porte og gennemgange er ikke tilladt.

6. Hærværk på fællesmateriel; planter, borde, bænke, legeredskaber m.m., medfører erstatningspligt.

7. Storaffald så som møbler, kasser, og lignende må kun henstilles i de aftalte områder, og kun såfremt der er plads. Hvis der ikke er plads til mere, er det den enkeltes ansvar at komme af med eget storaffald. Bygnings- og nedrevningsaffald må ikke henstilles.

8. Fodring af fugle, katte og hunde samt nedkastning af brød m.v. fra vinduererne er ikke tilladt. Hunde, katte og andre kæledyr må ikke komme i gården. Undtaget herfor er eventuelle katte som Gårdlavet har adopteret m.h.p. rotte- og vildkattebekæmpelse.

9. Tørring af tøj samt luftning af tæpper fra vinduerne må ikke være til gene for andre beboere.

10. Parkering af motorkørertøjer i gården er ikke tilladt.

11. Cykel- og knallertkørsel i gården er ikke tilladt, og knallerter må ikke startes i gården.

12. Benyttelse af radio, musikanlæg og lignende må ikke være til gene for andre beboere.

13. Overtrædelse af dette ordensreglement har samme retsvikning, uanset på hvilke af grundene overtrædelse sker, som overtrædelse af den enkelte ejendoms ordensreglement og kan i givet fald medfører opsigelse eller ophævelse af lejemålet i overensstemmelse med lejelovens bestemmelser andelsbolig / ejeforeningens vedtægter.

14. Vedrørernde ordensreglement for de enkelte ejendomme henvises i øvrigt til disses husorden.