“Charlottegården”

profilAndelsboligforeningen Nørrebrogade er medlem af Gårdlauget “Charlottegården” – en lille oase midt i København.

Det omfatter ejendommene Nørrebrogade 98 – 104, 104A, 106 – 106A, 110 – 110A, 112 – 116, Fyensgade 4 – 10, Prinsesse Charlottes Gade 19 – 47 og Sjællandsgade 1A – C og 3 – 7.
Gårdlavets formål er at administrere og drive, herunder ren- og vedligeholde, det til ejendommene hørende fællesgårdsanlæg.

ORDENSREGLEMENT FOR CHARLOTTEGÅRDEN
1. Gården må benyttes af ejendommenes beboere.
2. Gården er privat og personer, der ikke er bosat eller beskæftiget i en af ejendommene omkring gården, har ikke adgang dertil, medmindre det drejer sig om indbudte gæster.
3. Alle porte og gennemgange skal holdes aflåst således, at kun beboere og erhvervsdrivende i ejendommene har adgang til gården. Porte m.v. må ikke blokeres, og der må ikke sættes noget i klemme for at forhindre lukning. Nøgler må ikke overdrages til udvedkommende.
4. Leg og andre aktiviteter i gården må ikke ved støj eller lignende være til gene for andre beboere.
5. Leg og ophold i porte og gennemgange er ikke tilladt.
6. Hærværk på fællesmateriel; planter, borde, bænke, legeredskaber m.m., medfører erstatningspligt.
7. Storaffald så som møbler, kasser, og lignende må kun henstilles i de aftalte områder, og kun såfremt der er plads. Hvis der ikke er plads til mere, er det den enkeltes ansvar at komme af med eget storaffald. Bygnings- og nedrevningsaffald må ikke henstilles.
8. Fodring af fugle, katte og hunde samt nedkastning af brød m.v. fra vinduererne er ikke tilladt. Hunde, katte og andre kæledyr må ikke komme i gården. Undtaget herfor er eventuelle katte som Gårdlavet har adopteret m.h.p. rotte- og vildkattebekæmpelse.
9. Tørring af tøj samt luftning af tæpper fra vinduerne må ikke være til gene for andre beboere.
10. Parkering af motorkørertøjer i gården er ikke tilladt.
11. Cykel- og knallertkørsel i gården er ikke tilladt, og knallerter må ikke startes i gården.
12. Benyttelse af radio, musikanlæg og lignende må ikke være til gene for andre beboere.
13. Overtrædelse af dette ordensreglement har samme retsvikning, uanset på hvilke af grundene overtrædelse sker, som overtrædelse af den enkelte ejendoms ordensreglement og kan i givet fald medfører opsigelse eller ophævelse af lejemålet i overensstemmelse med lejelovens bestemmelser andelsbolig / ejeforeningens vedtægter.
14. Vedrørernde ordensreglement for de enkelte ejendomme henvises i øvrigt til disses husorden.

Følg Gårdlauget “Charlottegården” på FACEBOOK
https://www.facebook.com/gaardlaugetcharlottegaarden/